Konferencja 2014

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
zaprasza na III Konferencję
Naukowo – Szkoleniową
Prowadzenie opieki farmaceutycznej

Termin konferencji: 13-14 czerwca 2014

Miejsce konferencji: Kraków, Przegorzały

 

Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw Collegium Medicum
prof. dr. hab. Piotra Laidlera.

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków prowadzących opiekę farmaceutyczną oraz farmaceutów zdecydowanych na jej wdrożenie jako usługi farmaceutycznej. Część warsztatowa obejmuje dyskusje rzeczywistych przypadków i problemów napotykanych w trakcie pracy z pacjentem w ramach opieki farmaceutycznej.

Uczestnicy konferencji zostaną nagrodzeni 14 punktami edukacyjnymi w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów (w tym 4 punktami za uczestnictwo w konferencji oraz 10 punktami (z testem) za udział w warsztatach organizowanych w ramach konferencji).

Podczas konferencji będzie możliwość przedstawienia wyników własnych prac naukowych w postaci plakatu lub prezentacji ustnej. Czynny udział w konferencji premiowany będzie dodatkowymi 4 punktami edukacyjnymi.

Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich farmaceutów zainteresowanych ideą opieki farmaceutycznej. Warsztaty i wykłady zostały przygotowane z myślą o osobach, które już prowadzą opiekę dla swoich pacjentów oraz tych, którzy planują jej wprowadzenie w najbliższym czasie.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy również studentów. Więcej informacji …