Dobór leku OTC

Program „Doradzanie w doborze leków OTC – ocena jakości porady farmaceutycznej”

 

Program został zakończony.

 

Porada farmaceutyczna jest jednym z podstawowych elementów działalności farmaceuty w aptece. Jej prawidłowy przebieg może w sposób zasadniczy wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo stosowanej przez pacjenta terapii. Porada farmaceutyczna obejmuje zarówno sytuacje związane z wydawaniem leków z przepisu lekarza, jak również wydawaniem leków bez recepty. W tym ostatnim przypadku to na farmaceucie ciąży obowiązek wyboru najbardziej odpowiedniej dla danego pacjenta terapii.

W styczniu 2007r. w Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki (obecnie: Zakład Farmacji Społecznej UJ CM) przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem była ocena jakości porady udzielanej przez farmaceutę pacjentowi, który prosi o lek przeciwkaszlowy. Wyniki tego badania były prezentowane na Zjedzie Naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach.

Przygotowana została II część tego badania, której elementem podstawowym było przeprowadzenie szkolenia na temat postępowania przy doborze leku OTC przez farmaceutów z aptek ogólnodostępnych z krakowskich aptek (szkolenie odbyło się 14 marca 2009r. na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ przy ul. Medycznej 9).