Konferencja 2009

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Prowadzenie opieki farmaceutycznej” odbyła się w dniach 13-14 listopada 2009r. w Paszkówce koło Krakowa.

Program Konferencji

Piątek 13.XI.2009
09.00 – 12.30 Rejestracja uczestników Konferencji
12.30 – 13.00 Powitanie uczestników Konferencji
13.00 – 14.00 Przerwa na lunch
14.00 – 18.00 Warsztaty naukowe cz. I
18.00 – 18.30 Przerwa na kawę
18.30 – 18.45 Podsumowanie pierwszego dnia warsztatów – dyskusja moderatorów
18.45 – 19.00 Wykład sponsorowany (Akademia Wiedzy Sanofi Aventis)
19.00 – 20.00 Spotkanie Od farmacji klinicznej do opieki farmaceutycznej
20.15 Uroczysta kolacja

Sobota 14.XI.2009
09.00 – 11.15 Warsztaty naukowe cz. II
11.15 – 11.45 Przerwa na kawę
11.45 – 14.00 Warsztaty naukowe cz. III
14.00 – 15.00 Przerwa na lunch
15.00 – 15.20 Wykład sponsorowany (Akademia Wiedzy Sanofi Aventis)
15.20 – 15.50 Podsumowanie warsztatów
15.50 – 16.10 Doświadczenia aptekarzy w opiece farmaceutycznej – mgr Magdalena Pogodowska
16.10 – 16.30 Jak rozmawiać z pacjentem objętym opieką farmaceutyczną – mgr Joanna Machalska
16.30 – 17.00 Przedstawienie projektu naukowo-edukacyjnego Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu i cukrzycy (FONTiC) i dyskusja.

Spotkanie Od farmacji klinicznej do opieki farmaceutycznej – 40-lecie obrony pracy doktorskiej prof. dr hab. Jerzego Brandysa

Program

Prowadzący Dr Sebastian Polak

19.00 – 19.15 wystąpienie dr Małgorzaty Panas
19.15 – 19.30 Wystąpienie prof. dr hab. Renaty Jachowicz
19.30 – 19.45 Wystąpienie prof. dr hab. Adama Negrusza
19.45 – 20.00 Dlaczego opieka farmaceutyczna? Wystąpienie dr Agnieszki Skowron

W ramach konferencji prowadzone były równolegle 3 warsztaty:

  • Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych
  • Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z cukrzycą
  • Podstawy Opieki Farmaceutycznej – plan opieki farmaceutycznej i dokumentowanie opieki dla pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą.