Informacje dla farmaceuty

Opieka farmaceutyczna

Opieka farmaceutyczna to zespół działań prowadzonych przez farmaceutów w ramach systemu zdrowotnego, zmierzających do poprawy skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii. Działalność ta jest skoordynowana z opieką lekarską i pielęgniarską i ma stanowić jej uzupełnienie. Opieka farmaceutyczna może i powinna być prowadzona na różnych poziomach opieki zdrowotnej, obejmując tym samym zarówno pacjentów hospitalizowanych jak i tych, którzy leczeni są w ramach opieki ambulatoryjnej (podstawowej i specjalistycznej). Więcej informacji…

Opierając się na światowych wzorcach, zespół Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przygotował w roku 2003 model Farmaceutycznej Opieki w Nadciśnieniu Tętniczym (projekt FONT), który wdrażany był w wybranych aptekach na terenie Małopolski w latach 2004/2005. Informacje na temat tego projektu dostępne są w archiwum projektu FONT.

Różnice pomiędzy opieką farmaceutyczną a informacją o leku udzielaną w aptece

W czasie szkoleń prowadzonych na temat opieki farmaceutycznej niejednokrotnie farmaceuci twierdzili, że już prowadzą opiekę, ponieważ realizując receptę lekarską lub wydając lek bez recepty udzielają pacjentowi podstawowych informacji dotyczących zasad stosowania i przechowywania leku pomoc pacjentowi w doborze leku bez recepty. Udzielanie tego typu informacji nie należy traktować jako prowadzenie opieki farmaceutycznej. Jedno i drugie działanie może stać się częścią prowadzonej na rzecz pacjenta opieki farmaceutycznej, pod warunkiem, że włączone zostaną również inne działania, opisane dalej.

Opieka prowadzona przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej obejmuje szereg skoordynowanych działań, które wymagają dużego zaangażowania i odpowiedniego przygotowania osób prowadzących. Wśród działań skierowanych do pacjenta wymienić należy:

  • systematyczną edukację pacjenta obejmującą wszystkie istotne kwestie związane z jego chorobą i prowadzoną w sposób dostosowany do możliwości percepcyjnych i potrzeb pacjenta,
  • systematyczne monitorowanie stosowanych przez pacjenta leków w celu wykrycia i rozwiązania pojawiających się problemów lekowych,
  • systematyczne monitorowanie odpowiednich parametrów klinicznych w celu oceny skuteczności prowadzonego leczenia,
  • opracowanie indywidualnego (dla pacjenta) planu opieki farmaceutycznej obejmującego przedstawione wcześniej działania oraz określającego możliwe do osiągnięcia cele terapeutyczne.

Jednym z najważniejszych działań prowadzonych w ramach opieki, które odróżniają ją od standardowych usług farmaceutycznych prowadzonych w aptekach, jest dokumentowanie wszystkich działań prowadzonych na rzecz pacjenta. Ten aspekt opieki sprawia obecnie farmaceutom najwięcej trudności, jest jednak jednym z podstawowych warunków, którego spełnienie gwarantuje prawidłowe jej prowadzenie.

Program FONTiC

Program FONTiC jest projektem naukowo-szkoleniowym, którego celem jest wdrożenie opieki farmaceutycznej do praktyki aptecznej. Opiekę naukową sprawuje Zakład Farmacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Farmaceutów zainteresowanych tematyką opieki farmaceutycznej zachęcamy do zgłoszenia się do Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Przed złożeniem deklaracji członkostwa w sekcji należy zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Więcej informacji…

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030 opracowanym przez Ogólnopolską Sekcję Opieki Farmaceutycznej PTFarm.
Inne programy prowadzone przez Zakład Farmacji Społecznej…