Aplikacja do dokumentowania opieki

Narzędzie wspomagające prowadzenie opieki farmaceutycznej

W 2007 r. Uniwersytet Jagielloński zarejestrował pod nr 378/2007 bazę danych osobowych, która ułatwia zbieranie danych pacjentów objętych opieką farmaceutyczną. Dostęp do bazy mają wyłącznie aptekarze, którzy zgłosili swój udział w programie FONTiC i rozpoczęli prowadzenie opieki dla swoich pacjentów. Każdy z pacjentów musi wyrazić zgodę na piśmie na udział w programie oraz zbieranie danych o jego stanie zdrowia. Korzystanie z bazy jest bezpłatne. Dane zebrane w bazie wykorzystywane są przez administratora czyli UJ wyłącznie w celach naukowych i publikowane w sposób nie pozwalający na identyfikację pacjentów. Baza danych osobowych obsługiwana jest przez stworzoną przez pracowników Zakładu Farmacji Społecznej UJ CM aplikację do dokumentowania opieki farmaceutycznej.

Funkcjonalność aplikacji

Każdy z farmaceutów otrzymuje indywidualny login i hasło, które umożliwiają zakładanie karty pacjenta i edytowanie danych zebranych od pacjentów objętych opieką. Dodatkowo, jeśli pacjent wyrazi zgodę, dostęp do bazy może uzyskać lekarz prowadzący pacjenta. Lekarz ma prawo jedynie wglądu do bazy, bez możliwości edytowania danych i dopisywania zmian. Farmaceuta prowadzący opiekę może w aplikacji rejestrować kolejne wizyty pacjenta w aptece, dopisywać zakupione przez pacjenta leki, zbierać informacje o stylu życia pacjenta, opisywać wykryte problemy lekowe i opracowany plan opieki farmaceutycznej. Obecnie trwają prace nad nową wersją aplikacji, która umożliwi, poza zbieranie danych o pacjencie, również generowanie różnorodnych raportów.

Plany na przyszłość

Trwają prace nad przygotowaniem wersji testowej aplikacji, która będzie mogła być wykorzystana bez konieczności włączenia się do programu i uzyskania loginu i hasła. Pamiętać należy jednak, że zbieranie danych o pacjentach objętych opieką wymaga nie tylko uzyskania ich zgody na tego rodzaju działania, ale również zarejestrowania bazy danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dokładne informacje na ten temat znaleźć można na stronach GIODO.

Zachęcamy do zaznajomienia się z możliwościami aplikacji