Strona główna

Strona Zakładu Farmacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Na stronie znajdą Państwo informacje na temat opieki farmaceutycznej oraz programów naukowo-szkoleniowych prowadzonych przez Zakład Farmacji Społecznej UJ CM.

Informacje dotyczące konferencji Nauczanie opieki farmaceutycznej w świetle ustawy o zawodzie farmaceuty 2021

Opieka farmaceutyczna

Opieka farmaceutyczna to zespół działań prowadzonych przez farmaceutę w w ramach systemu zdrowotnego, zmierzających do poprawy skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii. Działalność ta jest skoordynowana z opieką lekarską i pielęgniarską i ma stanowić jej uzupełnienie.
Do działań farmaceuty skierowanych do pacjenta w ramach opieki farmaceutycznej należy:

  • systematyczna edukacja pacjenta obejmująca wszystkie istotne kwestie związane ze stosowanymi przez niego lekami i prowadzona w sposób dostosowany do możliwości percepcyjnych i potrzeb pacjenta,
  • systematyczne monitorowanie stosowanych przez pacjenta leków w celu wykrycia i rozwiązania pojawiających się problemów lekowych,
  • systematyczne monitorowanie odpowiednich parametrów klinicznych w celu oceny skuteczności prowadzonego leczenia,
  • opracowanie indywidualnego (dla pacjenta) planu opieki farmaceutycznej obejmującego przedstawione wcześniej działania oraz określającego możliwe do osiągnięcia cele terapeutyczne.

Cechą odróżniającą opiekę farmaceutyczną od standardowych usług farmaceutycznych prowadzonych w aptekach jest konieczność dokumentowania wszystkich działań prowadzonych na rzecz pacjenta.

Program FONTiC:

Informacje dla farmaceutów

Informacje dla pacjentów

Informacje dla lekarzy

Informacje o innych programach prowadzonych przez Zakład Farmacji Społecznej UJ CM

Książkę Agnieszki Skowron Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego można zamówić przez Wydawnictwo Fall, szczegóły zamówienia w zakładce Książki i czasopisma. Zobacz spis treści i fragment książki.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030 opracowanym przez Ogólnopolską Sekcję Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.