Rzuć palenie w aptece – ocena gotowości pacjentów

Program „Rzuć palenie w aptece – ocena gotowości pacjentów”

 

Termin zgłoszenia do programu upłynął 1 marca 2014r.

Program został zakończony.

 

Program oceniający za pomocą ankiet gotowość pacjentów-palaczy do walki z nałogiem

Przystąpienie do programu i przesłanie ankiet od co najmniej 5 pacjentów premiowane jest 2 punktami edukacyjnymi.

Do programu może zgłosić się każdy farmaceuta (magister farmacji) z dowolnej apteki ogólnodostępnej na terenie całej Polski.

Program „Rzuć palenie w aptece – ocena gotowości pacjentów” polega na zbieraniu informacji o pacjentach palących papierosy, którzy zgłaszają się do apteki po preparat z nikotyną.

Farmaceuta prosi pacjenta, pytającego lub/ i zakupującego w aptece preparat zawierający nikotynę, o wypełnienie 3 krótkich anonimowych ankiet (testy w formie elektronicznej, jakie należy wydrukować dla każdego pacjenta Zakład Farmacji Społecznej wyśle na adres umieszczony na zgłoszeniu do programu):

  • zmodyfikowany test uzależnienia od nikotyny wg Fagerströma – pozwalający określić stopień uzależnienia pacjenta od nikotyny – w celu dobrania odpowiedniej metody farmakoterapii,
  • test motywacji do zaprzestania palenia wg dr Schneider – określający gotowość pacjenta do rzucenia palenia
  • ankieta dla pacjenta o paleniu tytoniu.

Na podstawie wypełnionych ankiet farmaceuta powinien pomóc pacjentowi w podjęciu odpowiednich decyzji związanych ze sposobem walki z nałogiem.