Zasady udziału w projekcie

Program FONTiC

Program FONTiC jest projektem naukowo-szkoleniowym, którego celem jest wdrożenie opieki farmaceutycznej do praktyki aptecznej.

Do udziału w programie może zgłosić się każdy farmaceuta z dowolnej apteki ogólnodostępnej na terenie Polski. Apteka prowadząca opiekę musi wprowadzić pewne zmiany zarówno w organizacji pracy personelu, jak i przestrzeni apteki. Farmaceuta, który opiekuje się pacjentami, musi poświęcić dużo czasu na opracowanie indywidualnego planu opieki, określenie celów terapeutycznych oraz analizowanie informacji zebranych od pacjenta, dodatkowo musi przygotować materiały edukacyjne i prowadzić spotkania z każdym z pacjentów objętych opieką. To dodatkowa praca, a to oznacza, że musi zmienić się zakres obowiązków farmaceuty prowadzącego opiekę. Z drugiej strony część dotychczasowych obowiązków farmaceuty, szczególnie administracyjnych, może być przejęta przez inny personel, zarówno fachowy (technicy farmaceutyczni), jak i niefachowy (pomoc apteczna i pracownicy administracyjni). Prowadzenie opieki w aptece wymaga również przygotowania i odpowiedniego wyposażenia miejsca do spotkań z pacjentem. Miejsce to powinno dawać możliwość swobodnej rozmowy z pacjentem i ułatwiać monitorowanie terapii, zbieranie informacji o pacjencie i jego szkolenie oraz indywidualną pracę farmaceuty i jego przygotowanie do spotkań z pacjentem. W wyposażeniu powinien więc znaleźć się zarówno komputer z dostępem do internetu, jak i sprzęt medyczny do kontrolowania postępów klinicznych (ciśnieniomierz, glukometr i inne), sprzęt demonstracyjny do szkoleń (peny, różne typy aparatów do inhalacji i inne), odpowiednie podręczniki i książki.

Farmaceuta, który chce wziąć udział w programie FONTiC musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • przesłać zgłoszenie do udziału w programie
 • uzyskać zaliczenie z kursów z zakresu opieki farmaceutycznej prowadzonych przez portal e-duk@cja w ciągu trzech miesięcy od daty zaproszenia na kurs – za udział w szkoleniu farmaceuta otrzymuje certyfikat, certyfikaty wysłane zostaną dopiero po włączeniu do programu co najmniej 5 pacjentów i prowadzeniu nad nimi opieki przez co najmniej 6 miesięcy (spotkania muszą być udokumentowane w bazie opieki farmaceutycznej); pacjenci muszą zostać włączeni w ciągu trzech miesięcy od daty zdania testu zaliczeniowego kursu na e-duk@cji
 • przygotować w aptece miejsce do spotkań z pacjentami
 • posiadać komputer z dostępem do internetu.

Zakład Farmacji Społecznej UJ CM zapewnia:

 • szkolenie z podstaw opieki farmaceutycznej przez portal e-dukacja,
 • plakaty do rozwieszenia w aptece i ulotki informacyjne dla pacjentów o programie,
 • szczegółowe informacje na temat przygotowania się do wizyt z pacjentem, przebiegu tych wizyt i późniejszej analizy uzyskanych informacji,
 • bezpłatny dostęp do aplikacji internetowej do dokumentacji opieki oraz minimalizację formalności wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych – baza danych osobowych pacjentów zgłoszona jest do GIODO i administrowana przez Zakład Farmacji Społecznej UJ CM w Krakowie, który odpowiada za bezpieczeństwo przetwarzanych danych,
 • opiekę merytoryczną podczas prowadzenia opieki.

Farmaceuta prowadzi dokumentację opieki farmaceutycznej w specjalnym systemie dokumentowania opieki farmaceutycznej stworzonym w Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki UJ CM.

Program został zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Apteki przygotowały miejsca do spotkań z pacjentem, które gwarantują dyskrecję i komfort w czasie rozmowy z pacjentem oraz oddelegowały do jej prowadzenia co najmniej jednego farmaceutę.

Prowadzenie opieki farmaceutycznej nad 5 pacjentami przez co najmniej 6 miesięcy premiowane jest 15 punktami twardymi.

Projekt składa się z czterech etapów obejmujących:

 1. szkolenie farmaceutów,
 2. przeprowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej wśród pacjentów i nabór pacjentów,
 3. prowadzenie opieki farmaceutycznej,
 4. ocenę programu.