FONT

Program FONT – Farmaceutyczna Opieka w Nadciśnieniu Tętniczym

 

Program został zakończony.

 

Program Farmaceutycznej Opieki w Nadciśnieniu Tętniczym (FONT) realizowany był w aptekach na terenie Małopolski w roku 2004 i 2005.

Cele projektu

 • opracowanie, dostosowanego do warunków polskich, modelu opieki farmaceutycznej dla pacjentów z nadciśnieniem,
 • przygotowanie aptekarzy do prowadzenia opieki farmaceutycznej,
 • ocena skuteczności opieki farmaceutycznej.

Metodyka programu

Program składał się z 3 etapów obejmujących:

  1. opracowanie modelu opieki farmaceutycznej dla pacjentów z nadciśnieniem
   Model Opieki Farmaceutycznej
   obejmował określenie kryteriów wymaganych przy prowadzeniu opieki farmaceutycznej dotyczących: wyposażenia aptek w bazy danych oraz komputerowe systemy umożliwiające zbieranie informacji o pacjentach i dokumentowania procesu opieki; możliwości wyodrębnienia w nich miejsca do rozmowy z pacjentem oraz kwalifikacji i umiejętności praktycznych farmaceutów przygotowujących i prowadzących opiekę dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Opracowano zasady i metodykę zbierania informacji o pacjencie oraz dokumentowania procesu opieki farmaceutycznej, w zakresie oceny wiedzy pacjenta o schorzeniu i farmakoterapii, zbierania informacji o zaleconych i stosowanych lekach, dokumentowania wykrytych problemów lekowych oraz monitorowania procesu leczenia.
  2. wdrożenie do aptek modelu opieki farmaceutycznej dla pacjentów z nadciśnieniem
   W programie wzięły udział apteki, które dysponowały odpowiednimi warunkami lokalowymi i wyposażeniem (komputery ze środowiskiem Windows i dostęp do internetu). Apteki, które zgłosiły się do programu, podzielone zostały losowo na dwie grupy: kontrolną oraz badaną. Grupa kontrolna świadczyła włączonym do programu pacjentów standardowe usługi farmaceutyczne, a farmaceuci z grupy badanej prowadzili dla włączonych do programu pacjentów opiekę farmaceutyczną.
  3. ocenę skuteczności modelu opieki farmaceutycznej dla pacjentów z nadciśnieniem
   Po zakończeniu programu zespół Pracowni dokonał ilościowej i jakościowej oceny wykrytych i rozwiązanych problemów lekowych oraz przeprowadził ocenę wiedzy i jakości życia pacjentów na podstawie wyników z ankiet wypełnianych przez nich w trakcie trwania programu.

Wyniki programu FONT

Wyniki programu FONT zostały opisane i opublikowane. Poniżej znajduje się lista publikacji.

 • Skowron A., Polak S., Brandys J. The impact of pharmaceutical care on patients with hypertension and their pharmacists. Pharmacy Practice (Internet), Apr-Jun 9 (2), s. 110-115, 2011
 • Skowron A., Polak S., Brandys J. Evaluation of the ability of pharmacists to detect drug-related problems in patients with hypertension. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 2, s. 21-25, 2011
 • Skowron A., Polak S., Król M., Ogórka A., Brandys J. The impact of pharmaceutical care for patients with hypertension on the patients’ knowledge in Poland. 35th European Symposium on Clinical Pharmacy. The Role of Communication in Patient Safety and Pharmacotherapy Effectiveness. Vienna Austria, 18-21 October 2006, abstract book, s.52, PC-203
 • Skowron A., Polak S., Dziurda D., Król M., Ogórka A. „Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym” XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Wrocław 22-24 IX 2004. Streszczenia T.1, s.15, S1-K004
 • Skowron A., Dziurda D., Polak S., Ogórka A., Brandys J.: Skuteczność opieki farmaceutycznej prowadzonej w Polsce dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w ramach programu FONT, XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Katowice 25-28 IX 2007, T.1.streszczenia, s.18-19, abstr. S01.K-2
 • Skowron Agnieszka: Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego, Wydawnictwo Fall, Kraków 2011