Rzetelność, jakość, bezpieczeństwo

Program „Rzetelność, Jakość, Bezpieczeństwo”

Program „Rzetelność, Jakość, Bezpieczeństwo” przygotowany został z myślą o aptekach i farmaceutach, którzy chcą poprawić jakość świadczonych przez siebie usług farmaceutycznych.

 

Termin zgłoszenia do programu upłynął 31 marca 2009r.

Program został zakończony.

 

Cel programu

Celem programu było zapewnienie prawidłowego stosowania przez pacjentów leków dostępnych na receptę (ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków) oraz preparatów OTC (głównie leków przeciwbólowych), poprawa wiedzy pacjentów na temat leków oraz poprawa jakości usług świadczonych przez apteki w zakresie udzielania informacji o lekach. Ponadto program umożliwił ocenę procesu doradzania pacjentom, przygotowanie farmaceutów i techników do edukacji pacjentów, a także ocenę wpływu standardów na jakość usług farmaceutycznych.

Metodyka programu

Program prowadzony był w aptekach ogólnodostępnych, polegał na ocenie rodzaju informacji przekazywanych pacjentowi i sposobu prowadzenia wywiadu z pacjentem przez farmaceutów przed i po wprowadzeniu w aptekach standardowych procedur postępowania podczas realizacji recept oraz sprzedaży preparatów dostępnych bez recepty. Program podzielony został na 4 etapy obejmujące:

  1. Szkolenie osób biorących udział w programie,
  2. Ocenę sposobu prowadzenia rozmowy z pacjentem podczas wydawania leków (faza I ankietowania) – ankieta prowadzona przez zewnętrznego ankietera,
  3. Wprowadzenie standardowych procedur postępowania w aptece – czas trwania min. 3 miesiące,
  4. Ocenę sposobu prowadzenia rozmowy z pacjentem podczas wydawania leków (faza II ankietowania) – ankieta prowadzona przez zewnętrznego ankietera.

Po przeprowadzeniu szkolenia we wszystkich aptekach pojawił się ankieter zewnętrzny, którego zadaniem była ocena sposobu prowadzenia rozmowy z pacjentem. Dane zbierane były w formie specjalnej ankiety wypełnianej przez ankietera podczas realizacji recept lub sprzedaży leków OTC przez farmaceutę. Następnie w aptekach wdrażana była standardowa procedura postępowania obejmująca schemat informacji przekazywanych pacjentowi oraz pytań, które należy zadać w czasie realizacji recepty lub sprzedaży preparatów OTC. Wdrażanie procedur miało miejsce przez ok. 3 miesiące, po tym czasie ankieter ponownie przeprowadził w aptekach ocenę sposobu prowadzenia rozmowy z pacjentem. Porównanie wyników ankiet przed i po wprowadzeniu procedur umożliwiło ocenę wpływu standaryzacji na proces prowadzenia rozmowy z pacjentem.

 

Dodatkowych informacji na temat programu udziela:
mgr Ewa Tomerska – Kowalczyk
tel. 508 300 113
e-mail: ewa_tk@wp.pl