Książki i czasopisma

Poniżej przedstawiamy listę książek, które mogą przydać się wszystkim prowadzącym opiekę farmaceutyczną:

 • Brandys J.: , Wydawnictwo RaabeApteka plus Pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca Zamów…
 • Cipolle R.J., Strand L.M., Morley P.C.: Pharmaceutical care practice The Clinician`s Guide, 2 th edition McGraw-Hill 2004
 • Jachowicz R. (red.): Farmacja Praktyczna. PZWL, Warszawa, 2010
 • Łazowski J.: Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, Warszawa Zamów…
 • Brandys J. i wsp. Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym. Wybrane zagadnienia dla aptekarzy, Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, Warszawa Zamów…
 • Jasik M.: Opieka diabetologiczna. Wybrane zagadnienia z diabetologii klinicznej dla aptekarzy, Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, Warszawa 2005 Zamów…
 • Polak S., Skowron A., Turska W., Wiśniowska B. Prowadzenie opieki farmaceutycznej i rozwiązywanie problemów lekowych na wybranych przykładach. Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego. Farmapress, Warszawa 2010 Zamów…
 • Rutter P.: Community pharmacy, Symptoms, Diagnosis and Treatment. Churchill Livingstone 2004
 • Skowron A.: Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego. Fall, Kraków 2011 – zobacz spis treści i fragment książki; książkę można zamówić przez Wydawnictwo Fall, szczegóły poniżej
 • Winfield A.J., Richards R.M.E.: Pharmaceutical Practice 3rd Edition, Churchill Livingstone 2004
 • Rantucci M.J.: Pharmacists talking with patients. A guide to patient counseling, Lippincott Williams & Wilkins 2007.

Czasopisma farmaceutyczne, które zajmują się również problematyką opieki farmaceutycznej:

Wybrane publikacje związane z tematyką opieki farmaceutycznej:

 • Skowron A., Polak S., Brandys J. The impact of pharmaceutical care on patients with hypertension and their pharmacists. Pharmacy Practice (Internet), Apr-Jun 9 (2), s. 110-115, 2011
 • Skowron A., Polak S., Brandys J. Evaluation of the ability of pharmacists to detect drug-related problems in patients with hypertension. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 2, s. 21-25, 2011
 • Skowron A., Rybka B. Bariery we wprowadzaniu opieki farmaceutycznej w Polsce. Farmacja Polska, 67(4), s. 217-221, 2011
 • Opieka farmaceutyczna: Powołaniem farmaceuty nie jest sprzedawanie leków. Farmacja i Ja, październik 2011
 • Skowron A. O potrzebie opieki farmaceutycznej i jej finansowania. Aptekarz Polski, 61/39, s. 31-32, 2011
 • Skowron A., Kardas, P. Opieka farmaceutyczna. Przeciwwskazania? – Nie występują. Aptekarz Polski, 59/37, s. 11-13, 2011
 • Skowron A., Polak W., Brandys J. Problemy lekowe u pacjentów objętych opieką farmaceutyczną w ramach programu FONTiC. Farmacja Polska, 67(9), s.577-584, 2011
 • Skowron A., Dymek J. Edukacja pacjenta w ramach opieki farmaceutycznej. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 6, s. 30-33, 2011
 • Skowron A. Plan opieki farmaceutycznej. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 5, s. 30-31, 2011
 • Skowron A. Niestosowanie się do zaleceń terapeutycznych jako problem lekowy. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 4, s. 24-25, 2011
 • Skowron A. Problemy lekowe. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 3, s. 24-25, 2011
 • Skowron A. Opieka farmaceutyczna od podstaw. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 2, s. 25-26, 2011
 • Skowron A., Dymek J. Edukacja pacjenta: jak przygotować materiały edukacyjne i prowadzić rozmowę z pacjentem. Czasopismo Aptekarskie, 8-9, s. 25-30, 2010
 • Skowron A. Prowadzenie opieki farmaceutycznej. Aptekarz Polski, 47/25, s. 31-33, 2010
 • Skowron A. Skuteczność opieki farmaceutycznej. Aptekarz Polski, 42/20, s. 25-27, 2010
 • Skowron A. Opieka farmaceutyczna – w opinii aptekarzy. Aptekarz Polski, 41/19, 2010
 • Skowron A., Polak W., Polak S., Polak M. Dokumentowanie opieki farmaceutycznej z wykorzystaniem bazy FONTiC. Farmacja Polska, 66(6), 393-402, 2010
 • Wiśniowska B., Skowron A. Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich w terapii hipercholesterolemii. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 11, s.42-47, 2009
 • Turska W., Skowron A. Metodyka oceny jakości życia. Farmacja Polska, 65(8), s.572-580, 2009
 • Skowron A. Opieka farmaceutyczna – jak zacząć? Aptekarz Polski, 5(27), s. 6-7, 2008
 • Skowron A. Prawne aspekty prowadzenia opieki farmaceutycznej w warunkach polskich. Aptekarz Polski, 2(24), s. 6-7, 2008
 • Pogodowska M. Promowanie opieki farmaceutycznej wśród pacjentów – doświadczenia z apteki ogólnodostępnej. Czasopismo Aptekarskie, 3, s.13-15, 2008
 • Skowron A., Brandys J. Rola farmaceuty w edukacji pacjentów. Czasopismo Aptekarskie, 10, s.16-20 i 22, 2008
 • Tomerska-Kowalczyk E., Skowron A. Zasady edukacji w opiece farmaceutycznej. Opieka Farmaceutyczna, 3-4, s.97-101, 2008
 • Tomerska-Kowalczyk E., Skowron A. Potrzeba standaryzacji praktyki farmaceutycznej. Farmacja Polska, 64(3), s.103-107, 2008
 • Bąbelek T., Brandys J., Grześkowiak E., Łazowski J., Marczak J., Olczyk-Andryszek T., Skowron A., Stożkowska W. Strategia wdrażania opieki farmaceutycznej w Polsce. Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej, IV/17/2007, s. I-XII, 2007
 • Kosińska K., Brandys J. Leki potencjalnie niewłaściwe dla pacjentów geriatrycznych. Przegląd Lekarski, 64(1), s.19-23, 2007
 • Skowron A., Brandys J. Farmakoekonomika w praktyce farmaceuty z apteki ogólnodostępnej. Farmacja w praktyce, 2, s.37-43, 2007
 • Dziurda D., Polak S. Zasady opieki farmaceutycznej. Puls Medycyny – Puls Farmacji. Wydanie nr 20(143), 13 grudnia – 17 stycznia 2007
 • Skowron A., Brandys J. Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym leczonych ambulatoryjnie. Opieka farmaceutyczna, 2 (41), 2006
 • Brandys J., Jasik M., Lipski S., Łazowski J., Skowron A. Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym. Wybrane zagadnienia dla aptekarzy, Biblioteka naukowa Czasopisma Aptekarskiego, Warszawa 2006
 • Król M., Kosińska K. Rola farmaceuty w redukcji błędów lekowych w aptece ogólnodostępnej. Apteka Edukacyjna, 3, s. 31- 39, 2006
 • Skowron A. Wytyczne opieki farmaceutycznej w Polsce. Farmacja Polska, 62(13), s.579-582, 2006
 • Skowron A., Panas M., Ogórka A. Niestosowanie się pacjentów do zaleceń terapeutycznych. Problemy Terapii Monitorowanej – Kwartalnik Terapii Monitorowanej, 16(4), 2005
 • Kosińska K. Problemy lekowe u starszych pacjentów. Gerontologia Polska, 12(4), s.155-159, 2004
 • Skowron A., Brandys J. Psychologiczne i etyczne aspekty opieki farmaceutycznej. Farmacja Polska, 59(22), s.1021-1027, 2003

 

 

Książkę Agnieszki Skowron Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego można zamówić mailem bezpośrednio w Wydawnictwie. W mailu należy podać dane do wysyłki oraz dane do faktury. Koszt książki wraz z wysyłką wynosi 60 zł. Wpłatę należy uiścić na konto:

Numer konta: 58 2130 0004 2001 0296 0235 0001
Firma: FALL, ul. Garczyńskiego 2, 31-524 Kraków.

Zobacz spis treści i fragment książki.