Materiały do pobrania

Prowadzenie opieki farmaceutycznej wymaga przeprowadzenia akcji promocyjnej w aptece. Celem akcji jest poinformowanie pacjentów o fakcie rozpoczęcia prowadzenia opieki przez aptekę oraz możliwości włączenia się pacjentów do programu.

Na potrzeby akcji promocyjnej przygotowane zostały materiały promocyjne w formie plakatów i ulotek. Każda z aptek biorących udział w programie otrzymuje plakat (papierowy, w formacie A0) oraz ulotki dla pacjentów. Zawarto w nich informacje o zasadach uczestnictwa pacjenta w programie FONTiC. Za dodatkową opłatą apteka może otrzymać plakat wydrukowany na płótnie w wymiarze 100/80 cm, przewiduje się również przesłanie aptekom bezpłatnie wersji elektronicznej plakatu do samodzielnego wydrukowania.