Wyniki badania ankietowego

2009-03-09 W czasie spotkania kierowników aptek ogólnodostępnych organizowanym przez Okręgową Izbę Aptekarską z Krakowa zaprezentowano wyniki badania ankietowego oceniające jakość usług farmaceutycznych i przedstawiono projekt nowego badania w tym zakresie. Więcej informacji w zakładce Badania ZFS.