Koordynatorzy badań i programów ZFS

Koordynator naukowy programów ZFS

dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron

Zakład Farmacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. 12 620 58 20, fax: 12 620 55 19
email *: askowron [at] cm-uj.krakow.pl

 

Osoba odpowiedzialna za program „Rzuć palenie w aptece”

mgr farm. Justyna Dymek

Zakład Farmacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. 12 620 58 20, fax: 12 620 55 19
email *: jdymek [at] cm-uj.krakow.pl

 

Osoba odpowiedzialna za badanie „Wskaźniki oceny jakości opieki farmaceutycznej”

mgr farm. Justyna Dymek

Zakład Farmacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. 12 620 58 20, fax: 12 620 55 19
email *: jdymek [at] cm-uj.krakow.pl

 

Osoba odpowiedzialna za badanie „Ocena zależności i trendów w ordynacji i realizacji recept na leki psychotropowe”

dr n. med. mgr farm. Anna Gołda

Zakład Farmacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. 12 620 58 20, fax: 12 620 55 19
email *: annagolda [at] cm-uj.krakow.pl

 

Problemy związane z aplikacją do dokumentowania opieki, sugestie zmian

mgr farm. Wioletta Polak

Zakład Farmacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. 12 620 58 20, fax: 12 620 55 19
email *: wpolak [at] cm-uj.krakow.pl

 

Koordynator techniczny odpowiedzialny za bazę danych

mgr inż. Miłosz Polak

Zakład Farmacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. 12 620 58 20, fax: 12 620 55 19

*  ” [at] ” w adresach mailowych proszę zastąpić symbolem @